Quyết định

Quyết định

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
1857/QĐ-TTg 23/11/2017 Nguyễn Xuân Phúc Quyết định số 1857/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiêp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
345/QĐ-TCLN-VP 29/09/2017 Hà Công Tuấn Quyết định số 345/QĐ-TCLN-VP ngày 29/9/2017 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng IV trực thuộc Cục Kiểm lâm
2915/QĐ-BNN-TCLN 05/07/2017 Nguyễn Xuân Cường Quyết định số 2915/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/7/2017 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
28/2017/QĐ-TTg 03/07/2017 Nguyên Xuân Phúc Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
230/QĐ-TCLN-KL 23/06/2017 Nguyễn Quốc Trị Quyết định số 230/QĐ-TCLN-KL ngày 23/6/2017 về việc Ban hành Chương trình khung về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
626/QĐ-TTg n 10/05/2017 Trịnh Đình Dũng Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
628/QĐ-TTg 10/05/2017 Trịnh Đình Dũng Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030
701/QĐ-UBND 24/03/2017 Phạm Ngọc Nghị Văn bản Sô: 701/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Đăk Lăk Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2016
10/QĐ-KL-V4 03/02/2017 Hà Công Tài Quyết định số: 10/QĐ-KL-V4 ngày 03/02/2017 về việc ban hành Nội quy trực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
5342/QĐ-BNN-TCCB 22/12/2016 Hà Công Tuấn Quyết định 5342/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/12/2016 về việc tặng cờ thi đua năm 2016