Nghị định

tro ve
Trở về

01/2019/NĐ-CP

Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 về Kiểm lâm và Lực lương chuyên trách bảo vệ rừng
Số/ Kí hiệu 01/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/01/2019
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu 01/2019/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Hiệu lực
Hình thức văn bản Còn hiệu lực
Đính kèm

Văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
58/2024/NĐ-CP 2024 12:00:00 SA/05/24 Trần Lưu Quang Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/05/2024 của Chính Phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp
29/2024/NĐ-CP 2024 12:00:00 SA/03/06 Trần Lưu Quang Nghị định 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính Phủ về quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
27/2024/NĐ-CP 2024 12:00:00 SA/03/06 Trần Lưu Quang Nghị định số 27/2024/NĐ-CP, ngày 06/03/2024 của Chính Phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp
28/2020/NĐ-CP 01/03/2020 Nguyễn Xuân Phúc Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính Phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nguyễn Xuân Phúc Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công tác văn thư
24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Nguyễn Xuân Phúc Nghị định Số: 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia
19/2020/NĐ-CP 12/02/2020 Nguyễn Xuân Phúc Nghị định Số: 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính Phủ về Kiểm tra, xử lý kỉ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Nguyễn Xuân Phúc Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Dự trữ Quốc Gia; Kho bạc Nhà Nước
35/2019/NĐ-CP 25/04/2019 Nguyễn Xuân Phúc Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính Phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm Nghiệp
06/2019/NĐ-CP 22/01/2019 Nguyễn Xuân Phúc Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp