Luật

tro ve
Trở về

55/2014/QH13

Luật bảo vệ môi trường 2014
Số/ Kí hiệu 55/2014/QH13
Ngày ban hành 23/06/2014
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu 55/2014/QH13
Cơ quan ban hành Quốc Hội
Hiệu lực
Hình thức văn bản Còn hiệu lực
Đính kèm

Văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
16/2017/QH14 2017 12:00:00 SA/11/15 Nguyễn Thị Kim Ngân Luật Lâm Nghiệp 2017
14/2017/QH14 05/07/2017 Giang Sơn Luật số: 14/2017/QH14 của Quốc Hội về việc ban hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Số 43/2013/QH13 26/11/2013 Nguyễn Sinh Hùng Luật đấu thầu
Sô 22/2008/QH12 13/11/2008 Nguyễn Phú Trọng Luật CBCC 2008
Sô 13/2003/QH11 26/11/2003 Nguyễn Văn An Luật Đất đai
52/2005/QH11 29/11/2005 Nguyễn Văn An Luật Bảo vệ môi trường
20/2008/QH12 13/11/2008 Nguyễn Phú Trọng Luật Đa dạng sinh học
29/2004/QH11 03/12/2004 Nguyễn Văn An Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004