tro ve
Trở về

36/KLV4-NV2

Lịch phân công thường trực, ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR (Tuần 01 tháng 03/2020)
Số/ Kí hiệu 36/KLV4-NV2
Ngày ban hành 2020 12:00:00 SA/02/28
Người ký Tô Xuân Đam
Trích yếu
Cơ quan ban hành Chi cục Kiểm lâm vùng IV
Hiệu lực
Hình thức văn bản Còn hiệu lực
Đính kèm 36 tuan 1 thang 3-2020.pdf

Văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
22/TB - KLV4 2024 12:00:00 SA/01/29 Bùi Sanh Văn bản Số 22/TB - KLV4 ngày 29/01/2024 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc thông báo lịch trực công vụ Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
02KLV4-ĐKLCĐ&PCCCR 2024 12:00:00 SA/01/08 Tô Xuân Đam Văn bản Số 02KLV4-ĐKLCĐ&PCCCR ngày 08/01/2024 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 02, từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/01/2024 và ngày 15/01/2024)
265/KLV4-ĐKLCĐ&PCCCR 2023 12:00:00 SA/12/11 Bùi Sanh Văn bản Số 265/KLV4-ĐKLCĐ&PCCCR ngày 11/12/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 50, từ ngày 12/12/2023 đến ngày 17/12/2023 và ngày 18/12/2023)
244/KLV4-ĐKLCĐ&PCCCR 2023 12:00:00 SA/11/20 Tô Xuân Đam Văn bản Số 244/KLV4-ĐKLCĐ&PCCCR ngày 20/11/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 47, từ ngày 21/11/2023 đến ngày 26/11/2023 và ngày 27/11/2023)
Văn bản Số 238/KLV4-ĐKLCĐ&PCCCR 2023 12:00:00 SA/11/13 Tô Xuân Đam Văn bản Số 238/KLV4-ĐKLCĐ&PCCCR ngày 13/11/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 46, từ ngày 14/11/2023 đến ngày 19/11/2023 và ngày 20/11/2023)
228/KLV4-ĐKLCĐ&PCCCR 2023 12:00:00 SA/11/01 Tô Xuân Đam Văn bản Số 228/KLV4-ĐKLCĐ&PCCCR ngày 01/11/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 44, từ ngày 01/11/2023 đến ngày 05/11/2023 và ngày 06/11/2023)
222/KLV4-ĐKLCĐ&PCCCR 2023 12:00:00 SA/10/23 Tô Xuân Đam Văn bản Số 222/KLV4-ĐKLCĐ&PCCCR ngày 23/10/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 43, từ ngày 24/10/2023 đến ngày 29/10/2023 và ngày 30,31/10/2023)
214/KLV4-QLR 2023 12:00:00 SA/10/16 Hà Công Tài Văn bản Số 214/KLV4-QLR ngày 16/10/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 42, từ ngày 17/10/2023 đến ngày 22/10/2023 và ngày 23/10/2023)
211/ KLV4-QLR 2023 12:00:00 SA/10/09 Tô Xuân Đam Văn bản Số 211/ KLV4-QLR ngày 09/10/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 41, từ ngày 03/10/2023 đến ngày 10/10/2023 và ngày 16/10/2023)
206/ KLV4-NV2 2023 12:00:00 SA/10/02 Tô Xuân Đam Văn bản Số 206/ KLV4-NV2 ngày 02/10/2023 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV về việc Phân công trực Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Tuần 40, từ ngày 03/10/2023 đến ngày 08/10/2023 và ngày 09/10/2023)