Văn bản hành chính

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
5480/BNN-TCLN Công văn số 5480/BNN-TCLN, ngày 29/6/2016 của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường triển khai các biện pháp QLBVR
18/2016/TT-BNNPTNT Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
21/2016/TT-BNNPTNT Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.
20/2016/TT-BNNPTNT 27/06/2016 Hà Công Tuấn Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư: 38/2007/TT-BNN; 78/2011/TT-BNNPTNT; 25/2011/TT-BNNPTNT; 47/2012/TT-BNNPTNT; 80/2011/TT-BNNPTNT; 99/2006/TT-BNNPTNT
128/TB-KLV4 Thông báo số 128/TB-KLV4 ngày 01/7/2016 về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Tô Xuân Đam Phó Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm vùng IV
1134/QĐ - BNN - TCLN 05/04/2016 Hà Công Tuấn Quyết định số 1134/QĐ - BNN - TCLN ngày 05/4/2016 về việc Phê duyệt "Quy hoạch phát triển cây Mắc Ca vùng Tây Bắc và Tây Nguyên đến năm 2020, tiềm năng phát triển đến năm 2030"
559/TCLN-CTVN Văn bản số 559/TCLN-CTVN ngày 28/4/2016 về việc báo cáo công tác quản lý nuôi, trồng động vật, thực vật hoang dã
số 589/QĐ-BNN-TCLN 29/02/2016 Hà Công Tuấn Quyết định số 589/QĐ-BNN-TCLN ngày 29/02/2016 Quyết định Ban hành tạm thời Phần mềm và quy định sử dụng Phần mềm Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp
Số 272/TCLN-VP 08/03/2016 Nguyễn Bá Ngãi Văn bản Số 272/TCLN-VP về việc hướng dẫn tạm thời các bước cập nhật dữ liệu và kết xuất báo cáo trên máy tính bằng Phần mềm Theo dõi DBR và ĐLN
2491/BNN-TCLN 30/03/2016 Hà Công Tuấn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 2491/BNN-TCLN ngày 30 tháng 3 năm 2016 về việc báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2015