Chi cục Kiểm lâm vùng IV tập huấn quy trình giám sát diễn biến rừng bằng công nghệ thông tin

12/01/2021

Hôm nay tại Chi cục Kiểm lâm vùng IV phối hợp với Viện Điều tra quy hoạch rừng tổ chức khai giảng lớp tập huấn kỹ thuật viễn thám và GIS trong hoạt động giám sát, theo dõi hiện trạng rừng thời gian từ ngày 21/10/2020 - 23/10/2020.

Tham dự và khai giảng khóa tập huấn gồm có Ban lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm vùng IV và ông Nguyễn Danh Thanh Hải - Phó trưởng phòng QLBVR (Cục Kiểm lâm) cùng các công chức, viên chức Kiểm lâm phòng Nghiệp vụ I, II, III và Đội Kiểm lâm Cơ động &PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm vùng IV, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng - Công ty Lâm nghiệp Krông Bông.

Ông Hà Công Tài – Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV phát biểu khai mạc khóa tập huấn

Mục tiêu khóa tập huấn: Nâng cao năng lực cho kiểm lâm trong công tác ứng dụng ảnh viễn thám giám sát, theo dõi diễn biến rừng. Rà soát hoàn thiện quy trình giám sát, theo dõi diễn biến rừng sử dụng rừng công nghệ viễn thám gồm các nội dung: (i) Quy trình, các bước theo dõi diễn biến rừng từ dữ liệu viễn thám; (ii) Hướng dẫn sử dụng các công cụ mã nguồn Google Earth Engine để phát hiện biến động rừng; (iii) Giới thiệu và thực hành các nguồn dữ liệu trong theo dõi diễn biến rừng từ dữ liệu viễn thám đa thời gian; (iv) Hướng dẫn sử dụng phần mềm QGIS để cập nhật diễn biến rừng; (v) Giới thiệu ứng dụng thiết bị công nghệ mới (flaycam/drone) trong kiểm chứng diễn biến rừng ở hiện trường;…

Kết thúc khóa tập huấn các học viên biết sử dụng các phần mềm và ứng dụng quy trình giám sát diễn biến rừng bằng công nghệ viễn thám. Đây sẽ là nền tảng để học viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tin bài: Tống Chung – Phòng Nghiệp vụ III