Chi cục Kiểm lâm vùng IV phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hiện trường khai thác gỗ trái phép tại xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa.

08/06/2022

Từ kết quả trinh sát về tình hình khai thác gỗ trái phép tại xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa của Chi cục Kiểm lâm vùng IV. Căn cứ Quy chế phối hợp số 225/QCPH-CCKLV4-CCKLKH ngày 11/12/2020 giữa Chi cục Kiểm lâm vùng IV và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa trong quản lý Nhà nước và thi hành pháp luật về Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, từ ngày 28-29/5/2022, Đội KLCĐ&PCCCR - Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã phối hợp với Đội KLCĐ&PCCCR - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa và Ban QLRPH Bắc Khánh Hòa (đơn vị chủ rừng) tiến hành kiểm tra hiện trường khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa.

Đoàn công tác đã đo đếm 24 gốc cây bị chặt hạ, cưa xẻ trái phép. Khối lượng gỗ còn lại tại hiện trường là 37 lóng, hộp/11,257 m3 gỗ tròn, xẻ các loại; đồng thời phá hủy tại chỗ 02 lò than hầm.

Hiện vụ việc đang được Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nguồn: Huy Hoài - Đội KLCĐ và PCCCR – Chi cục Kiểm lâm vùng IV