Chi cục Kiểm lâm vùng IV: Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020

01/02/2021

Ngày 05/01/2021, tại trụ sở Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị có Đ/c Hà Công Tài – Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV; Đ/c Bùi Sanh - Chủ tịch Công đoàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV cùng toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Đ/c Bùi Sanh - Chủ tịch Công đoàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV trình bày báo cáo tại Hội nghị

Chi cục Kiểm lâm vùng IV hiện có 44 công chức, viên chức và người lao động. Năm 2020, CCVC và người lao động Chi cục luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, sáng tạo; không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tinh thần dân chủ; chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chế độ, chính sách của CCVC và người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng; thực hành tiết kiệm được đẩy mạnh.

Hoạt động của các tổ chức, đoàn thể được quan tâm, chỉ đạo kịp thời của công đoàn Tổng cục Lâm nghiệp, công đoàn cơ sở Cục Kiểm lâm, cũng như sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ Chi cục Kiểm lâm vùng IV nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ và có sức lan tỏa. Cụ thể: Trong 05 năm (2015-2019) tập thể Chi cục Kiểm lâm đạt lao động xuất sắc; Năm 2015, 2017 tập thể được tặng Giấy khen Tổng cục Lâm nghiệp; Năm 2016, 2018 nhận cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp &PTNT. Năm 2020 tập thể nhận cờ thi đua của Chính phủ tại Quyết định 1534/QĐ-TTg ngày 08/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cá nhân lao động tiên tiến 194 lượt, chiến sĩ thi đua cấp Bộ 01 lượt, bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT 05 lượt, chiến sĩ thi đua cơ sở 26 lượt, giấy khen của Tổng cục Lâm nghiệp 44 lượt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 64 lượt, công nhận sáng kiến, giải pháp 12 lượt.

Năm 2021, Công đoàn Chi cục Kiểm lâm phấn đấu đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”, có 01 công đoàn viên ưu tú trở lên tham gia lớp nhận thức về Đảng và được đứng vào hàng ngũ của Đảng; Phấn đấu 100% công chức, viên chức và người lao động đạt lao động tiên tiến; Phấn đấu 100% công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt kế hoạch hóa gia đình; Phấn đấu 100% công đoàn viên không vi phạm, mắc các tệ nạn xã hội; 100% đoàn viên nữ đăng ký phụ nữ 2 giỏi; 100% tham gia các phong trào do công đoàn, do ngành tổ chức; 100% công đoàn viên đạt gia đình văn hóa; 100% công đoàn viên tham gia ủng hộ, từ thiện hàng năm do các cấp phát động.

Bài và ảnh: Trần Hà – Chi cục Kiểm lâm vùng IV