Nghị định

Nghị định

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
34/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Nguyễn Xuân Phúc Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật
82/2006/NĐ – CP 10/08/2006 Nguyễn Tấn Dũng Nghị định số 82/2006/NĐ – CP ngày 10/08/2006 Về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
32/2006/NĐ-CP 30/03/2006 Phan Văn Khải Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
09/2006/NĐ-CP 16/01/2006 Phan Văn Khải Nghị định 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng
23/2006/NĐ-CP 03/03/2006 Phan Văn Khải Nghị định số 23/2006/NĐ-CP về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng
48/2007/NĐ-CP 28/03/2007 Nguyễn Tấn Dũng Nghị định số 48/2007/NĐ-CP về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng
99/2010/NĐ-CP 24/09/2010 Nguyễn Tấn Dũng Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
117/2010/NĐ-CP 24/12/2010 Nguyễn Tấn Dũng Nghị định số 117/2010/NĐ-CP của Chính phủ Về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng
157/2013/NĐ-CP 11/11/2013 Nguyễn Tấn Dũng Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
40/2015/NĐ-CP 27/04/2015 Nguyễn Tấn Dũng Nghị định 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản