Nghị định

Nghị định

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nguyễn Tấn Dũng Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ về việc quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Nguyễn Xuân Phúc Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
168/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Nguyễn Xuân Phúc Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính Phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng,rừng phòng hộ và Công ty TNHH MTV Nông, lâm nghiệp Nhà nước
147/2016/NĐ-CP 02/11/2016 Nguyễn Xuân Phúc Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
66/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nguyễn Xuân Phúc Nghị định số 66/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm
47/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Nguyễn Xuân Phúc Nghị định số: 47/2016/NĐ-CP Về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, Công chức, Viên chức và lực lượng vũ trang
75/2015/NĐ-CP 09/09/2015 Nguyễn Tấn Dũng Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 của Chính Phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020
20/2016/QĐ-TTg 11/05/2016 Nguyễn Xuân Phúc Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buô
19/2016/QĐ-TTg 06/05/2016 Nguyễn Xuân Phúc Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
31/2016/NĐ-CP 06/05/2016 Nguyễn Xuân Phúc Nghị định số 31/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật